VoIP UDP Jitter operations

MIB name

OID number

Value

rttMonCtrlAdminRttType

1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.2.1.1.4.<opNumber>

9 (Jitter)

rttMonEchoAdminProtocol

1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.2.2.1.1.<opNumber>

27 (JitterAppl)

rttMonCtrlAdminOwner

1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.2.1.1.2.<opNumber>

See “OWNER Field Value”

rttMonCtrlAdminNvgen

1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.2.1.1.10.<opNumber>

1

rttMonEchoAdminVrfName

1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.2.2.1.26.<opNumber>

VRF name (only if specified)

rttMonEchoAdminSourceAddress

1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.2.2.1.6.<opNumber>

Source IP (only if specified)

rttMonEchoAdminSourcePort

1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.2.2.1.7.<opNumber>

Source port

rttMonEchoAdminTargetAddress

1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.2.2.1.2.<opNumber>

Target IP

rttMonEchoAdminTargetPort

1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.2.2.1.5.<opNumber>

Target port

rttMonEchoAdminTOS

1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.2.2.1.9.<opNumber>

Type Of Service (if specified)

rttMonEchoAdminCodecType

1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.2.2.1.27.<opNumber>

Codec type:

0 = NA

1 = G711ULAW

2 = G711ALAW

3 = G729A

rttMonEchoAdminCodecPayload

1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.2.2.1.29.<opNumber>

100 (if codec specified)

rttMonEchoAdminPktDataRequestSize

1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.2.2.1.3.<opNumber>

100 (if no codec specified)

rttMonEchoAdminCodecNumPackets

1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.2.2.1.30.<opNumber>

100 (if codec specified)

rttMonEchoAdminNumPackets

1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.2.2.1.18.<opNumber>

100 (if no codec specified)

rttMonEchoAdminCodecInterval

1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.2.2.1.28.<opNumber>

20 (if codec specified)

rttMonEchoAdminInterval

1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.2.2.1.17.<opNumber>

20 (if no codec specified)

rttMonEchoAdminICPIFAdvFactor

1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.2.2.1.31.<opNumber>

0 by default, configurable internally

rttMonCtrlAdminThreshold

1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.2.1.1.5.<opNumber>

MAX(WarningRttThreshold,CriticalRttThreshold)

rttMonCtrlAdminFrequency

1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.2.1.1.6.<opNumber>

Frequency (s)

rttMonCtrlAdminTimeout

1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.2.1.1.7.<opNumber>

Frequency * 0.6 (ms)

rttMonScheduleAdminRttLife

1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.2.5.1.1.<opNumber>

Forever

rttMonScheduleAdminRttStartTime

1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.2.5.1.2.<opNumber>

Now

rttMonCtrlAdminStatus

1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.2.1.1.9.<opNumber>

Create & Go (activation in fact)